BREXIT: Hot topic
Worried about Brexit fallout on chemicals regulation?
Find what experts have to say on this topic. Learn how to prepare for all potential Brexit outcomes.

HLAVA VIII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,  SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ

KAPITOLA 1 / Obecné otázky
KAPITOLA 2 / Řízení o omezení