HLAVA VIII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,  SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ

KAPITOLA 1 / Obecné otázky
KAPITOLA 2 / Řízení o omezení