Článek 131: Změny příloh

Přílohy mohou být změněny postupem podle čl. 133 odst. 4.