Článek 43: Postup a lhůty pro přezkoumání návrhů zkoušek

1.  Agentura v případě nezavedených látek připraví návrh rozhodnutí podle čl. 40 odst. 3 do 180 dnů od obdržení žádosti o registraci nebo hlášení následného uživatele s návrhem zkoušky.
2.  V případě zavedených látek připraví agentura návrh rozhodnutí podle čl. 40 odst. 3
a) do 1. prosince 2012 pro všechny žádosti o registraci obdržené do 1. prosince 2010 s návrhy zkoušek za účelem splnění požadavků na informace podle příloh IX a X;
b) do 1. června 2016 pro všechny žádosti o registraci obdržené do 1. června 2013 s návrhy zkoušek za účelem splnění požadavků na informace pouze podle přílohy IX;
c) do 1. června 2022 pro všechny žádosti o registraci s návrhy zkoušek obdržené do 1. června 2018.
3.  Seznam registračních dokumentací, které byly vyhodnoceny podle článku 40, je k dispozici členským státům.