3.1: Informace ze screeningu

Při screeningu vlastností P, vP, B, vB a T v případech uvedených v druhém odstavci oddílu 2.1 se posoudí následující informace, které se lze použít i při screeningu vlastností P, vP, B, vB a T v případech uvedených v oddíle 2.2:
3.1.1 / Indikace vlastností P a vP
3.1.2 / Indikace vlastností B a vB
3.1.3 / Indikace vlastností T