Just in November
Get a FREE ticket to in-depth REACH conference
Do you find REACH Online useful? Share it with others and win a ticket worth €890.

1.2.1.: Perzistence

Látka splňuje kritérium „vysoce perzistentní“ (vP) v každém z těchto případů:
a) poločas rozkladu ve slané či sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek je delší než 60 dnů;
b) poločas rozkladu v mořském nebo sladkovodním sedimentu nebo v sedimentu v ústí řek je delší než 180 dnů;
c) poločas rozkladu v půdě je delší než 180 dnů.