9.: EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.2  Rozklad

9.2  Další zkoušky biotického rozkladu se navrhnou, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat rozklad látky a jejích produktů rozkladu. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti a může zahrnovat simulační zkoušky ve vhodných médiích (např. vodě, sedimentu nebo půdě).

9.2.1  Biotický

 

9.3  Osud a chování v životním prostředí

9.3.4  Další informace o osudu a chování látky nebo produktů rozkladu

9.3.4  Další zkoušky navrhne žadatel o registraci nebo je může vyžadovat agentura v souladu s článkem 40 nebo 41, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat osud a chování látky. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

9.4  Účinky na suchozemské organismy

9.4  Zkoušky chronické toxicity žadatel o registraci navrhne, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky látky nebo produktů rozkladu na suchozemské organismy. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

Tyto studie není nutné provést, pokud přímá ani nepřímá expozice půdního prostředí není pravděpodobná.

9.4.4  Zkoušky chronické toxicity na bezobratlých, pokud již nebyly poskytnuty jako součást požadavků přílohy IX

 

9.4.6  Zkoušky chronické toxicity na rostlinách, pokud již nebyly poskytnuty jako součást požadavků přílohy IX

 

9.5.1  Chronická toxicita u organismů v sedimentu

9.5.1  Zkoušky chronické toxicity žadatel o registraci navrhne, pokud posouzení chemické bezpečnosti naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky látky nebo produktů rozkladu na organismy v sedimentu. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

9.6.1  Chronická nebo reprodukční toxicita u ptáků

9.6.1  Jakákoli potřeba zkoušek by měla být pečlivě zvážena s přihlédnutím k velkému souboru údajů o savcích, který je u tohoto množstevního rozmezí obvykle k dispozici.