Dodatek 5: Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)


Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

Oxid uhelnatý

006-001-00-2

211-128-3

630-08-0

 

Hexafluorokřemičitan olovnatý

009-014-00-1

247-278-1

25808-74-6

 

▼M14

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Kyselina křemičitá, sůl olova a niklu

028-050-00-9

68130-19-8

 

▼C1

Olovo, sloučeniny s výjimkou sloučenin olova uvedených na jiném místě této přílohy

082-001-00-6

 

 

A ►M5  , E ◄

Olovo, alkyly

082-002-00-1

 

 

A ►M5  , E ◄

Azid olovnatý

082-003-00-7

236-542-1

13424-46-9

 

Chroman olovnatý

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Octan olovnatý

082-005-00-8

206-104-4

301-04-2

 

Bis(fosforečnan) triolovnatý

082-006-00-3

231-205-5

7446-27-7

 

Octan olovnatý zásaditý; octan-hydroxid olovnatý

082-007-00-9

215-630-3

1335-32-6

 

Methansulfonan olovnatý

082-008-00-4

401-750-5

17570-76-2

 

C.I. Pigment Yellow 34;

(Tato látka je v Colour Indexu identifikována označením C.I. 77603)

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

C.I. Pigment Red 104;

(Tato látka je v Colour Indexu identifikována označením C.I. 77605)

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

Hydrogenarseničnan olovnatý

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

▼M45

Olověný prášek;

[průměr částic < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Celistvé olovo;

[průměr částic ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1

 

▼C1

1,2-dibrom-3-chlorpropan

602–021–00–6

202–479–3

96–12–8

 

2-brompropan

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

►M5  E ◄

▼M45

Warfarin (ISO);

4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on [2]

(R)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7[2]

5543-58-8 [3]

 

▼M45

Brodifakum (ISO);

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

▼C1

2,4,6-trinitroresorcin olovnatá sůl

609-019-00-4

239-290-0

15245-44-0