Just in November
Get a FREE ticket to in-depth REACH conference
Do you find REACH Online useful? Share it with others and win a ticket worth €890.

1.1.1: Perzistence

Látka splňuje kritérium perzistence (P) v každém z těchto případů:
a) poločas rozkladu v mořské vodě je delší než 60 dnů;
b) poločas rozkladu ve sladké vodě nebo ve vodě v ústí řek je delší než 40 dnů;
c) poločas rozkladu v mořském sedimentu je delší než 180 dnů;
d) poločas rozkladu ve sladkovodním sedimentu nebo v sedimentu v ústí řek je delší než 120 dnů;
e) poločas rozkladu v půdě je delší než 120 dnů.