PŘÍLOHA XIV: SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ


Položka č.

Látka

Vnitřní vlastnost(i) uvedené v článku 57

Přechodná ustanovení

Osvobozené (kategorie) použití

Období přezkumu

Nejzazší datum podání žádosti (1)

Datum zániku (2)

1.

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen

(mošusový xylen)

Číslo ES: 201-329-4

Číslo CAS: 81-15-2

vPvB

21. února 2013

21. srpna 2014

2.

4,4’-methylendianilin

(MDA)

Číslo ES: 202-974-4

Číslo CAS: 101-77-9

Karcinogenní

(kategorie 1B)

21. února 2013

21. srpna 2014

3.

Hexabromcyklododekan

(HBCDD)

Číslo ES:

221-695-9,

247-148-4,

Číslo CAS:

3194-55-6

25637-99-4

α-hexabromcyklododekan

Číslo CAS: 134237-50-6,

β-hexabromcyklododekan

Číslo CAS: 134237-51-7

γ-hexabromcyklododekan

Číslo CAS: 134237-52-8

PBT

21. února 2014

21. srpna 2015

4.

bis(2-ethylhexyl)-ftalát

(DEHP)

Číslo ES: 204-211-0

Číslo CAS: 117-81-7

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. srpna 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. února 2015 ►M43   (*2)  ◄

Na použití ve vnitřních obalech léčivých přípravků se vztahuje nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice 2001/82/ES nebo směrnice 2001/83/ES.

 

5.

benzyl-butyl-ftalát

(BBP)

Číslo ES: 201-622-7

Číslo CAS: 85-68-7

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. srpna 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. února 2015 ►M43   (*2)  ◄

Na použití ve vnitřních obalech léčivých přípravků se vztahuje nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice 2001/82/ES nebo směrnice 2001/83/ES.

 

6.

dibutyl-ftalát

(DBP)

Číslo ES: 201-557-4

Číslo CAS: 84-74-2

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. srpna 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. února 2015 ►M43   (*2)  ◄

Na použití ve vnitřních obalech léčivých přípravků se vztahuje nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice 2001/82/ES nebo směrnice 2001/83/ES.

 

▼M15

7.

diisobutyl-ftalát (DIBP)

Číslo ES: 201-553-2

Číslo CAS: 84-69-5

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. srpen 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. únor 2015 ►M43   (*2)  ◄

8.

oxid arsenitý

Číslo ES: 215-481-4

Číslo CAS: 1327-53-3

Karcinogenní

(kategorie 1A)

21. listopad 2013

21. květen 2015

9.

oxid arseničný

Číslo ES: 215-116-9

Číslo CAS: 1303-28-2

Karcinogenní

(kategorie 1A)

21. listopad 2013

21. květen 2015

10.

chroman olovnatý

Číslo ES: 231-846-0

Číslo CAS: 7758-97-6

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1A)

21. listopad 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. květen 2015 ►M43   (*2)  ◄

11.

sulfochroman olovnatý, žluť

(C.I. Pigment Yellow 34)

Číslo ES: 215-693-7

Číslo CAS: 1344-37-2

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1A)

21. listopad 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. květen 2015 ►M43   (*2)  ◄

12.

chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeň

(C. I. Pigment Red 104)

Číslo ES: 235-759-9

Číslo CAS: 12656-85-8

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1A)

21. listopad 2013 ►M43   (*1)  ◄

21. květen 2015 ►M43   (*2)  ◄

 

 

13.

tris(2-chlorethyl)-fosfát

(TCEP)

Číslo ES: 204-118-5

Číslo CAS: 115-96-8

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. únor 2014

21. srpen 2015

 

 

14.

2,4-dinitrotoluen (2,4 DNT)

Číslo ES: 204-450-0

Číslo CAS: 121-14-2

Karcinogenní

(kategorie 1B)

21. únor 2014 ►M43   (*1)  ◄

21. srpen 2015 ►M43   (*2)  ◄

 

 

▼M22

15.

trichlorethylen

Číslo ES: 201-167-4

Číslo CAS: 79-01-6

Karcinogenní

(kategorie 1B)

21. října 2014 ►M43   (*1)  ◄

21. dubna 2016 ►M43   (*2)  ◄

16.

oxid chromový

Číslo ES: 215-607-8

Číslo CAS: 1333-82-0

Karcinogenní

(kategorie 1A)

Mutagenní

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

17.

kyseliny odvozené od oxidu chromového a jejich oligomery

Skupina zahrnující tyto látky:

kyselina chromová

Číslo ES: 231-801-5

Číslo CAS: 7738-94-5

kyselina dichromová

Číslo ES: 236-881-5

Číslo CAS: 13530-68-2

oligomery kyseliny chromové a kyseliny dichromové

Číslo ES: dosud nepřiděleno

Číslo CAS: dosud nepřiděleno

Karcinogenní

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

18.

dvojchroman sodný

Číslo ES: 234-190-3

Číslo CAS: 7789-12-0

10588-01-9

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

19.

dvojchroman draselný

Číslo ES: 231-906-6

Číslo CAS: 7778-50-9

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

20.

dichroman amonný

Číslo ES: 232-143-1

Číslo CAS: 7789-09-5

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

21.

chroman draselný

Číslo ES: 232-140-5

Číslo CAS: 7789-00-6

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

22.

chroman sodný

Číslo ES: 231-889-5

Číslo CAS: 7775-11-3

Karcinogenní

(kategorie 1B)

Mutagenní

(kategorie 1B)

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

21. března 2016 ►M43   (*1)  ◄

21. září 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

▼M28

23.

formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem (technický MDA)

Číslo ES: 500-036-1

Číslo CAS: 25214-70-4

Karcinogenní

(kategorie 1B)

22. února 2016 ►M43   (*1)  ◄

22. srpna 2017 ►M43   (*2)  ◄

24.

kyselina arseničná

Číslo ES: 231-901-9

Číslo CAS: 7778-39-4

Karcinogenní

(kategorie 1 A)

22. února 2016

22. srpna 2017

25.

bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

Číslo ES: 203-924-4

Číslo CAS: 111-96-6

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

22. února 2016 ►M43   (*1)  ◄

22. srpna 2017 ►M43   (*2)  ◄

26.

1,2-dichlorethan (EDC)

Číslo ES: 203-458-1

Číslo CAS: 107-06-2

Karcinogenní

(kategorie 1B)

22. května 2016

22. listopadu 2017

27.

2,2′-dichlor-4,4′-methylendianilin (MOCA)

Číslo ES: 202-918-9

Číslo CAS: 101-14-4

Karcinogenní

(kategorie 1B)

22. května 2016 ►M43   (*1)  ◄

22. listopadu 2017 ►M43   (*2)  ◄

28.

chroman chromitý

Číslo ES: 246-356-2

Číslo CAS: 24613-89-6

Karcinogenní

(kategorie 1B)

22. července 2017 ►M43   (*1)  ◄

22. ledna 2019 ►M43   (*2)  ◄

29.

chroman strontnatý

Číslo ES: 232-142-6

Číslo CAS: 2.6.7789

Karcinogenní

(kategorie 1B)

22. července 2017 ►M43   (*1)  ◄

22. ledna 2019 ►M43   (*2)  ◄

30.

chroman draselno-zinečnatý

Číslo ES: 234-329-8

Číslo CAS: 11103-86-9

Karcinogenní

(kategorie 1 A)

22. července 2017 ►M43   (*1)  ◄

22. ledna 2019 ►M43   (*2)  ◄

31.

oktahydroxid-chroman pentazinečnatý

Číslo ES: 256-418-0

Číslo CAS: 49663-84-5

Karcinogenní

(kategorie 1 A)

22. července 2017 ►M43   (*1)  ◄

22. ledna 2019 ►M43   (*2)  ◄

▼M43

32.

1-brompropan (propylbromid)

Číslo ES: 203-445-0

Číslo CAS: 106-94-5

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

33.

diisopentyl-ftalát

Číslo ES: 210-088-4

Číslo CAS: 605-50-5

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

34.

kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C6-C8) estery, rozvětvené, bohaté na C7

Číslo ES: 276-158-1

Číslo CAS: 71888-89-6

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

35.

kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C7-C11) estery, (nerozvětvené i rozvětvené)

Číslo ES: 271-084-6

Číslo CAS: 68515-42-4

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

36.

dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený)

Číslo ES: 284-032-2

Číslo CAS: 84777-06-0

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

37.

bis(2-methoxyethyl)-ftalát

Číslo ES: 204-212-6

Číslo CAS: 117-82-8

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

38.

dipentyl-ftalát

Číslo ES: 205-017-9

Číslo CAS: 131-18-0

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

39.

N-pentyl-isopentyl-ftalát

Číslo ES: —

Číslo CAS: 776297-69-9

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

40.

anthracenový olej

Číslo ES: 292-602-7

Číslo CAS: 90640-80-5

Karcinogenní

(kategorie 1B) (*3), PBT, vPvB

4. dubna 2019

4. října 2020

41.

dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

Číslo ES: 266-028-2

Číslo CAS: 65996-93-2

Karcinogenní

(kategorie 1B), PBT, vPvB

4. dubna 2019

4. října 2020

42.

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

[zahrnující přesně definované látky a látky UVCB, polymery a homology]

Číslo ES: —

Číslo CAS: —

Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) – životní prostředí)

4. července 2019

4. ledna 2021

43.

4-nonylphenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný

[látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci]

Číslo ES: —

Číslo CAS: —

Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) – životní prostředí)

4. července 2019

4. ledna 2021

▼C1

(1)   Datum uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

(2)   Datum uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě i) nařízení (ES) č. 1907/2006.

(*1)   1. září 2019 pro použití látky při výrobě náhradních dílů k opravě výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku uvedeným v položce pro tuto látku, pokud byla tato látka používána k výrobě uvedených výrobků a pokud uvedené výrobky nemohou bez uvedeného náhradního dílu fungovat, jak bylo zamýšleno, a pro použití látky (samotné nebo ve směsi) pro opravu uvedených výrobků, pokud tato látka samotná nebo ve směsi byla používána k výrobě uvedených výrobků a uvedené výrobky nelze opravit jinak než s použitím této látky.

(*2)   1. března 2021 pro použití látky při výrobě náhradních dílů k opravě výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku uvedeným v položce pro tuto látku, pokud byla tato látka používána k výrobě uvedených výrobků a pokud uvedené výrobky nemohou bez uvedených náhradních dílů fungovat, jak bylo zamýšleno, a pro použití látky (samotné nebo ve směsi) pro opravu uvedených výrobků, pokud tato látka samotná nebo ve směsi byla používána k výrobě uvedených výrobků a uvedené výrobky nelze opravit jinak než s použitím této látky.

(*3)   Nesplňuje kritéria pro označení jako karcinogen, pokud obsahuje < 0,005 % (hmot.) benzo[a]pyrenu (číslo EINECS: 200-028-5).