PŘÍLOHA IV


VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)

Číslo EINECS

Název/skupina

Číslo CAS

200-061-5

D-glucitol C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Kyselina askorbová C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Glukosa C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruktosa C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lysin C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Sacharosa, čistá C12H22O11

57-50-1

200-405-4

α-tokoferol acetát C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galaktosa C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-methionin C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Laktosa C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannitol C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorbosa C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Glycerol stearát, čistý C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Oxid uhličitý CO2

124-38-9

205-278-9

Pantothenan vápenatý, D-forma C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenylalanin C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

Glukonát sodný C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Sorbitan-oleát C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Krypton Kr

7439-90-9

231-110-9

Neon Ne

7440-01-9

231-147-0

Argon Ar

7440-37-1

231-168-5

Helium He

7440-59-7

231-172-7

Xenon Xe

7440-63-3

231-783-9

Dusík N2

7727-37-9

231-791-2

Voda, destilovaná, vodivostní nebo podobné čistoty H2O

7732-18-5

232-307-2

Lecithiny

Komplexní směs diglyceridů mastných kyselin vázaných na cholin-fosfát

8002-43-5

232-436-4

Sirupy, hydrolyzovaný škrob

Komplexní směs získávaná hydrolýzou kukuřičného škrobu působením kyselin nebo enzymů. Obsahuje převážně D-glukózu, maltózu a maltodextriny

8029-43-4

232-442-7

Hydrogenovaný lůj

8030-12-4

232-675-4

Dextrin

9004-53-9

232-679-6

Škrob

Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný z obilných zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, a z kořenů a hlíz, např. z brambor a tapioky. Obsahuje škrob, který byl předželatinizovaný zahřátím v přítomnosti vody.

9005-25-8

232-940-4

Maltodextrin

9050-36-6

238-976-7

D-glukonát sodný C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

D-glucitol monostearát C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

Methylestery kokosových mastných kyselin

61788-59-8

265-995-8

Celulózová vláknina

65996-61-4

266-948-4

Glyceridy, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 nenasycený trialkylglycerid a číslem SDA: 11-001-00.

67701-30-8

268-616-4

Dehydratované kukuřičné sirupy

68131-37-3

269-658-6

Hydrogenované mono-, di- a triglyceridy lojových mastných kyselin

68308-54-3

270-312-1

Mono a diglyceridy, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 nenasycený alkyl a C16-C18 a C18 nenasycený dialkylglycerid a číslem SDA: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8

Glyceridy, C10-18

85665-33-4