7.: INFORMACE O FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY


SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.15  Stálost v organických rozpouštědlech a určení příslušných produktů rozkladu

Vyžaduje se pouze tehdy, považuje-li se stálost látky za rozhodující.

7.15  Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku.

7.16  Disociační konstanta

7.16  Studii není nutné provést, pokud

— je látka hydrolyticky nestálá (poločas rozpadu kratší než 12 hodin) nebo je ve vodě snadno oxidovatelná nebo

— z vědeckých důvodů není možné zkoušku provést, například pokud analytická metoda není dostatečně citlivá.

7.17  Viskozita