Dodatek 1: Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)


Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

Oxid chromový

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

►M5  E ◄

Chromany zinku, včetně chromanu zinečnato-draselného

024-007-00-3

 

 

 

▼M14

Oxid nikelnatý; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Oxid niklu; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsenit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Oxid nikličitý

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Oxid niklitý

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Sulfid nikelnatý; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Sulfid niklu; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Disulfid triniklu;

028-007-00-4

 

 

 

Subsulfid nikelnatý; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

▼M14

Hydroxid nikelnatý; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hydroxid niklu; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Síran nikelnatý

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Uhličitan nikelnatý;

028-010-00-0

 

 

 

[karbonato(2-)]tetrahydroxynikl;

 

 

Uhličitan nikelnatý; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Uhličitan nikelnatý zásaditý; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

μ-karbonato-dihydroxydotrinikl; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

μ-karbonato-tetrahydroxidotrinikl; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Chlorid nikelnatý

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dusičnan nikelnatý;

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

 

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Niklový kamínek (lech)

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Chloristan nikelnatý;

Kyselina chloristá, nikelnatá sůl

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Síran didraselno-nikelnatý; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Síran diamonno-nikelnatý; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikl-bis(sulfamidát);

Nikl-sulfamát

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Tetrafluoroboritan nikelnatý

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikl-diformiát; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravenčí kyselina, sůl niklu; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikl-diacetát; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikl-acetát; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikl(II)-dibenzoát

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikl(II)-stearát;

Nikl(II)-oktadekanoát

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikl-dilaktát

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikl(II)-oktanoát

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Fluorid nikelnatý; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Bromid nikelnatý; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Jodid nikelnatý; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorid draselno-nikelnatý; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorokřemičitan nikelnatý

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenan nikelnatý

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Hydrogenfosforečnan nikelnatý; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Bis(dihydrogenfosforečnan) nikelnatý; [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Orthofosforečnan nikelnatý; [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Difosforečnan dinikelnatý; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Bis(fosfornan) nikelnatý; [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Bisfosfornan niklu; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Kyselina fosforečná, sůl vápníku a niklu; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Kyselina difosforečná, nikelnatá sůl; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Hexakyanidoželeznatan diamonno-nikelnatý

028-033-00-6

74195-78-1

 

Kyanid nikelnatý

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Chroman nikelnatý

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Křemičitan nikelnatý; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Orthokřemičitan dinikelnatý; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Křemičitan nikelnatý (4:3); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Kyselina křemičitá, sůl niklu; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trihydrogen-hydroxybis[orthosilikato(4-)]trinikelnatá(3-) kyselina; [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Hexakyanidoželeznatan dinikelnatý

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Bisarseničnan trinikelnatý;

Arseničnan nikelnatý;

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikl(II)-oxalát; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Šťavelová kyselina, sůl niklu; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Tellurid nikelnatý

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Tetrasulfid triniklu

028-041-00-X

12137-12-1

 

Bisarsenitan trinikelnatý

028-042-00-5

74646-29-0

 

Šedý periklas s obsahem niklu a kobaltu;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigmentová čerň 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Dioxid kobaltnato-nikelnatý; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Oxid kobaltu a niklu; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Trioxid nikelnato-cíničitý;

Cíničitan nikelnatý

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Dekaoxid nikelnato-triuranový

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Dithiokyanatan nikelnatý

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dichroman nikelnatý

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Seleničitan nikelnatý

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Selenid nikelnatý

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Kyselina křemičitá, sůl olova a niklu

028-050-00-9

68130-19-8

 

Diarsenid niklu; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Arsenid niklu; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Světle žlutý priderit s obsahem niklu, barya a titanu;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigmentová žluť 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Chlorečnan nikelnatý; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Bromičnan nikelnatý; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikl(II)-trifluoracetát; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikl(II)-propionát; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikl-bis(benzensulfonát); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikl(II)-hydrogen-citrát; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronová kyselina, amonno-nikelnatá sůl; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronová kyselina, sůl niklu; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikl-[bis(2-ethylhexanoát)]; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexanová kyselina, sůl niklu; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikl(II)-isooktanoát; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Isooktanová kyselina, sůl niklu; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikl-diisononanoát; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikl(II)-neononanoát; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikl(II)-isodekanoát; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikl(II)-neodekanoát; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanová kyselina, sůl niklu; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikl(II)-neoundekanoát; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-glukonato-O1,O2)nikl; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikl-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát) (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikl(II)-palmitát; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

mastné kyseliny, C6-19 rozvětvené, soli niklu; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

mastné kyseliny, C8-18 a nenasycené C18, soli niklu; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Siřičitan nikelnatý; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Trioxid nikelnato-telluričitý; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Tetraoxid nikelnato-tellurový; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Fosforečnan-hydroxid-oxid molybdenu a niklu; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Borid niklu (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Borid diniklu; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Borid triniklu; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Borid niklu; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Silicid nikelnatý; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Disilicid niklu; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Fosfid diniklu; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Fosfid niklu a bóru; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Tetraoxid nikelnato-dihlinitý; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Trioxid nikelnato-titaničitý; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Oxid niklu a titanu; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Hexaoxid nikelnato-divanadičný; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Oktaoxid kobaltnato-nikelnato-dimolybdenový; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Trioxid nikelnato-zirkoničitý; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Tetraoxid nikelnato-molybdenový; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Tetraoxid nikelnato-wolframový; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivín, niklová zeleň; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Dioxid dilithno-nikelnatý; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Oxid molybdenu a niklu; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobalt-lithium-nikl-oxid

028-058-00-2

442-750-5

 

▼C1

Oxid arsenitý

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

 

Oxid arseničný

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

 

▼M14

Kyselina arseničná a její soli, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

033-005-00-1

A

▼C1

Hydrogenarseničnan olovnatý

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

Butan (obsahující ≥ 0,1  % butadienu (203-450-8)) [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C ►M5  , S ◄

Isobutan (obsahující ≥ 0,1  % butadienu (203-450-8)) [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

Buta-1,3-dien; butadien

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

►M5  E ◄

Triethylarsenát

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Vinylchlorid; chlorethen

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

 

▼M14

Bis(chlormethyl)ether;

oxybis(chlormethan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

▼C1

Chlormethyl(methyl)ether

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

 

2-naftylamin; beta-naftylamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

►M5  E ◄

Benzidin; 4,4’-diaminobifenyl; bifenyl-4,4’-endiamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

►M5  E ◄

Soli benzidinu

612-070-00-5

 

 

 

Soli 2-naftylaminu

612-071-00-0

209-030-0 [1]

210-313-6 [2]

553-00-4 [1]

612-52-2 [2]

 

Bifenyl-4-ylamin; 4-aminobifenyl

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

 

Soli bifenyl-4-ylaminu; soli 4-aminobifenylu

612-073-00-1

 

 

 

▼M26

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní;

(Destilační zbytky z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Černá tuhá hmota s teplotou měknutí přibližně od 30 °C do 180 °C (86 °F až 356 °F). Je složena převážně ze složité směsi aromatických uhlovodíků s nejméně třemi kondenzovanými jádry.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼C1

Dehet, černouhelný; černouhelný dehet

(Vedlejší produkt rozkladné destilace uhlí. Téměř černá polotuhá hmota. Složitá směs aromatických uhlovodíků, fenolických sloučenin, dusíkatých bází a thiofénu.)

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

 

Dehet, černouhelný, vysokoteplotní; černouhelný dehet

(Kondenzační produkt získaný ochlazením přibližně na teplotu okolí plynu vzniklého při vysokoteplotní (nad 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Černá viskózní kapalina s hustotou vyšší než voda. Tvoří ji převážně složitá směs aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry. Může obsahovat malá množství fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.)

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

 

Dehet, černouhelný, nízkoteplotní; černouhelný olej

(Kondenzační produkt získaný ochlazením přibližně na teplotu okolí plynu vzniklého při nízkoteplotní (pod 700 °C) rozkladné destilaci uhlí. Černá viskózní kapalina s hustotou vyšší než voda. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, fenolických sloučenin, aromatických dusíkatých bází a jejich alkyl derivátů.)

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

 

Dehet, hnědouhelný

(Olej vydestilovaný z hnědouhelného dehtu. Je tvořen převážně z alifatických, naftenických a aromatických uhlovodíků s jedním až třemi jádry, jejich alkyl derivátů, heteroaromatů a fenolů s jedním a dvěma jádry, s rozmezím teploty varu přibližně 150 °C až 360 °C.)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

 

Dehet, hnědouhelný, nízkoteplotní

(Dehet získaný nízkoteplotní karbonizací a nízkoteplotním zplynováním hnědého uhlí. Je tvořen převážně z alifatických, naftenických a cyklických aromatických uhlovodíků, heteroaromatických uhlovodíků a cyklických fenolů.)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

 

Destiláty (ropné), lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velké množství nasycených alifatických uhlovodíků obvykle přítomných v tomto destilačním rozmezí ropy.)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

 

Destiláty (ropné), těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně velké množství nasycených alifatických uhlovodíků.)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

 

Destiláty (ropné), lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou méně než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

 

Destiláty (ropné), těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná vakuovou destilací zbytku z atmosférické destilace ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

 

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

 

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou méně než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje relativně malé množství normálních parafinů.)

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

 

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

 

Destiláty (ropné), rafinované kyselinou lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou méně než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

 

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované těžké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně velký podíl alifatických uhlovodíků.)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

 

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované lehké parafinické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

 

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované těžké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C20 až C50 a poskytuje finální olej s viskozitou nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně malý podíl normálních parafinů.)

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

 

Destiláty (ropné), chemicky neutralizované lehké naftenické; nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej

(Složitá směs uhlovodíků získaná procesem určeným k odstranění kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C15 až C30 a poskytuje finální olej s viskozitou menší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. Obsahuje poměrně malý podíl normálních parafinů.)

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

 

Plyny (ropné), hlavový destilát depropaniseru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C2 až C4, převážně C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizéru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6, převážně C2 až C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6, převážně C1 a C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn

(Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethaniseru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutaniseru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z depropaniseru, suché, bohaté na propen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropaniseru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzínové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropaniseru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabiliseru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabiliseru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexaniseru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstupy z depropaniseru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabiliseru primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

►M5  H,  ◄ K

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn

(Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, a s teplotou varu v rozmezí přibližně – 11,7  °C až 27,8  °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky C1-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním, absorpčními operacemi a destilací surové ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až – 0,5  °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čistícímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až – 0,5  °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky C1-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C1-4, debutaniserová frakce; ropný plyn

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C3; ropný plyn

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropaniseru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropaniseru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn

(Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně –51 °C až –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z dehexaniseru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzínu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), debutaniser katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C4; ropný plyn

649-113-00-2

289-339-5

27741-01-3

►M5  H,  ◄ K

Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a s teplotou varu v rozmezí přibližně –70 °C až 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahující rovněž butan a isobuten, a s teplotou varu v rozmezí –12 °C až 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

►M5  H,  ◄ K

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

►M5  H,  ◄ K

▼M14

Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a isobutenu;

Ropný plyn

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼C1

Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn

(Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.)

649-125-00-8

270-760-3

68477-80-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodíku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn

(Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-137-00-3

210-787-5

68478-03-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabiliseru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

K

Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentaniseru benzenové jednotky; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

►M5  H,  ◄ K

Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn

(Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-152-00-5

212-182-1

68783-06-2

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový separátor; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentaniseru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentaniseru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsířovacího striperu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn

(Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn

(Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn

(Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn

(Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydragenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn

(Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimísen rovněž zemní plyn.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn

(Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s teplotou varu v rozmezí přibližně –51 °C až –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), deethaniser rekuperace plynu; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), deethaniser propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –48 °C až 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

►M5  H,  ◄ K

Alkany C1-2; ropný plyn

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

►M5  H,  ◄ K

Alkany C2-3; ropný plyn

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

►M5  H,  ◄ K

Alkany C3-4; ropný plyn

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

►M5  H,  ◄ K

Alkany C4-5; ropný plyn

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

►M5  H,  ◄ K

Topné plyny; ropný plyn

(Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

►M5  H,  ◄ K

Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn

(Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má rozmezí teploty varu přibližně –217 °C až –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky C3-4; ropný plyn

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky C4-5; ropný plyn

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

►M5  H,  ◄ K

Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

►M5  H,  ◄ K

Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

►M5  H,  ◄ K ►M5  , S ◄

Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čistícímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –40 °C až 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

►M5  H,  ◄ K ►M5  , S ◄

Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

►M5  H,  ◄ K

Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C3 až C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), zbytková frakce z depropaniseru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

►M5  H,  ◄ K

Plyny (ropné), zbytková frakce z debutaniseru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68447-72-5

►M5  H,  ◄ K

Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

►M5  H,  ◄ K

Erionit

650-012-00-0

 

12510-42-8

 

Azbest

650-013-00-6

 

12001-29-5

12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5