6.: INFORMACE O EXPOZICI PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI ZA ROK NA VÝROBCE NEBO DOVOZCE

6.1 Kategorie hlavního použití:

6.1.1

 

a) průmyslové použití nebo

b) profesionální použití nebo

c) spotřebitelské použití.

6.1.2 Upřesnění pro průmyslové a profesionální použití:
a) používáno v uzavřeném systému nebo
b) použití vedoucí k vázání do matrice nebo na matrici nebo
c) nedisperzní použití nebo
d) disperzní použití.
6.2 Významné cesty expozice:
6.2.1 Expozice člověka:
a) orální nebo
b) dermální nebo
c) inhalační.
6.2.2 Expozice životního prostředí:
a) voda nebo
b) vzduch nebo
c) pevný odpad nebo
d) půda.
6.3 Průběh expozice:
a) náhodná nebo vzácná anebo
b) příležitostná anebo
c) neustálá nebo častá.