KAPITOLA 5: Přechodná ustanovení pro zavedené a oznámené látky

Článek 23 / Zvláštní ustanovení pro zavedené látky
Článek 24 / Oznámené látky