Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

poplatky


CLANEK-6: Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích     [go to this CLANEK]
... 4. Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-7: Žádosti o registraci a oznamování látek obsažených v předmětech     [go to this CLANEK]
... Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...
... Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy     [go to this CLANEK]
... Podání oznámení podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-11: Společné předkládání údajů skupinou žadatelů o registraci     [go to this CLANEK]
... 4. Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-17: Registrace izolovaných meziproduktů na místě     [go to this CLANEK]
... Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-18: Registrace přepravovaných izolovaných meziproduktů     [go to this CLANEK]
... Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-19: Společné předkládání údajů o izolovaných meziproduktech skupinou žadatelů o registraci     [go to this CLANEK]
... 3. Podání žádosti o registraci podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-22: Další povinnosti žadatele o registraci     [go to this CLANEK]
... 5. Podání žádosti o aktualizaci podléhá příslušné části poplatku požadovaného podle hlavy IX. ...


CLANEK-62: Žádosti o povolení     [go to this CLANEK]
... 7. Podání žádosti o povolení podléhá poplatku podle hlavy IX. ...


CLANEK-74: Poplatky a platby     [go to this CLANEK]
... Poplatky a platby ...
... 1. Poplatky, které jsou vyžadovány podle čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 1 a 5, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 4, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2, čl. 19 odst. 3, čl. 22 odst. 5, čl. 62 odst. 7 a čl. 92 odst. 3, se stanoví v nařízení Komise přijatém postupem podle čl. 133 odst. 3 do 1. června 2008. ...
... 3. Struktura a výše poplatků uvedených v odstavci 1 odráží práci, kterou toto nařízení vyžaduje od agentury a příslušného orgánu, a stanoví se na takové úrovni, aby zajistily, že příjmy z těchto poplatků spolu s dalšími zdroji příjmů agentury podle čl. 96 odst. 1 dostačují k pokrytí nákladů poskytovaných služeb. Registrační poplatky zohledňují práci, která může být prováděna podle hlavy VI. ...


CLANEK-92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob     [go to this CLANEK]
... Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob ...