Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

poplatek


CLANEK-20: Povinnosti agentury     [go to this CLANEK]
... 2. Agentura provede kontrolu úplnosti každé žádosti o registraci, aby se přesvědčila, že byly poskytnuty všechny informace vyžadované podle článků 10 a 12 nebo podle článků 17 nebo 18 a zaplacen registrační poplatek podle čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 1 a 5, čl. 17 odst. 2 nebo čl. 18 odst. 2. Kontrola úplnosti nezahrnuje posouzení kvality nebo správnosti předložených údajů nebo odůvodnění. ...
... Agentura žádost o registraci zamítne, pokud ji žadatel ve stanovené lhůtě nedoplní. Registrační poplatek se v těchto případech nevrací. ...


CLANEK-74: Poplatky a platby     [go to this CLANEK]
... 2. Poplatek se nemusí platit v případě registrace látky v množství mezi 1 a 10 tunami, pokud registrační dokumentace obsahuje veškeré informace podle přílohy VII. ...
... Pro malé a střední podniky se ve všech případech stanoví snížený poplatek. ...


CLANEK-92: Osoby oprávněné podat odvolání, lhůty, poplatky a způsob     [go to this CLANEK]
... 3. Osoba, která podává odvolání proti rozhodnutí agentury, může být v souladu s hlavou IX povinna zaplatit poplatek. ...