HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek
1. Žádosti o další informace, které mají oznamovatelé poskytnout příslušnému orgánu, podle čl. 16 odst. 2 směrnice 67/548/EHS se považují za rozhodnutí přijatá podle článku 51 tohoto nařízení.
2. Žádosti o další informace o látce, které má oznamovatel poskytnout, podle čl. 16 odst. 1 směrnice 67/548/EHS se považují za rozhodnutí přijatá podle článku 52 tohoto nařízení.
Daná látka se považuje za zařazenou do průběžného akčního plánu Společenství podle čl. 44 odst. 2 a za zvolenou podle čl. 45 odst. 2 členským státem, jehož příslušný orgán požádal o další informace podle čl.7 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 směrnice 67/548/EHS.
Citováné články:
CLANEK 141: Vstup v platnost a použitelnost