HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-4: Společná ustanovení
CLANEK 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
1. Příslušný orgán rozešle návrh rozhodnutí podle článku 46 společně s případnými připomínkami žadatele o registraci nebo následného uživatele agentuře a příslušným orgánům ostatních členských států.
2. Ustanovení čl. 51 odst. 2 až 8 se použijí obdobně.
Citováné články:
CLANEK 46: Žádost o další informace a kontrola předložených informací
CLANEK 47: Soulad s ostatními činnostmi
CLANEK 135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek
CLANEK 136: Přechodná opatření týkající se existujících látek