HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 134: Příprava zřízení agentury
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 134: Příprava zřízení agentury
1. Komise zajistí krokům vedoucím ke zřízení agentury nezbytnou podporu.
2. K tomuto účelu může Komise do doby, než se výkonný ředitel ujme svých povinností po svém jmenování správní radou agentury podle článku 84, jménem agentury a s využitím stanoveného rozpočtu
a) přijímat zaměstnance, včetně osob dočasně vykonávajících správní funkce výkonného ředitele a
b) uzavírat další smlouvy.