HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 93: Přezkum a rozhodnutí o odvolání
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 93: Přezkum a rozhodnutí o odvolání
1. Pokud se výkonný ředitel po konzultaci s předsedou odvolacího senátu domnívá, že odvolání je přípustné a opodstatněné, může do 30 dnů od podání odvolání podle čl. 92 odst. 2 rozhodnutí napravit.
2. V případech jiných než uvedených v odstavci 1 přezkoumá předseda odvolacího senátu přípustnost odvolání do 30 dnů od podání odvolání podle čl. 92 odst. 2. Pokud rozhodne kladně, postoupí se odvolání odvolacímu senátu, který je přezkoumá z věcné stránky. Strany odvolacího řízení mají právo přednést během tohoto řízení ústní vyjádření.
3. Odvolací senát může vykonávat kterékoli pravomoci, které náleží agentuře, nebo případ postoupit příslušnému orgánu agentury, aby podnikl další kroky.
4. Řízení před odvolacím senátem upraví Komise postupem podle čl. 133 odst. 3.
Citováné články:
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek
CLANEK 30: Sdílení údajů zahrnujících zkoušky
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace