HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 94: Žaloby u Soudu prvního stupně a Soudního dvora
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 94: Žaloby u Soudu prvního stupně a Soudního dvora
1. V souladu s článkem 230 Smlouvy lze proti rozhodnutí přijatému odvolacím senátem nebo v případech, kdy odvolání k odvolacímu senátu není možné, agenturou podat žalobu u Soudu prvního stupně nebo u Soudního dvora.
2. Pokud agentura nepřijme rozhodnutí, lze u Soudu prvního stupně nebo u Soudního dvora podat žalobu pro nečinnost v souladu s článkem 232 Smlouvy.
3. Agentura přijme nezbytná opatření zajišťující soulad s rozsudkem Soudu prvního stupně nebo Soudního dvora.