HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 75: Zřízení a přezkum
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 75: Zřízení a přezkum
1. Evropská agentura pro chemické látky se zřizuje pro účely řízení a v určitých případech provádění technických, vědeckých a správních aspektů tohoto nařízení a pro zajištění jednotnosti v těchto aspektech na úrovni Společenství.
2. Agentura bude přezkoumána do 1. června 2012.