HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 81: Zasedání správní rady
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 81: Zasedání správní rady
1. Zasedání správní rady jsou svolávána na výzvu jejího předsedy nebo na žádost alespoň třetiny jejích členů.
2. Výkonný ředitel se účastní zasedání správní rady, nemá však hlasovací právo.
3. Předsedové výborů a předseda fóra podle čl. 76 odst. 1 písm. c) až f) jsou oprávněni účastnit se zasedání správní rady bez hlasovacího práva.