HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 80: Předsednictví správní rady
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 80: Předsednictví správní rady
1. Správní rada zvolí ze svých členů s hlasovacími právy předsedu a místopředsedu. Místopředseda automaticky přebírá úlohu předsedy, pokud tento nemůže plnit své povinnosti.
2. Funkční období předsedy a místopředsedy je dvouleté a skončí, jakmile přestanou být členy správní rady. Mohou být jmenování jednou opětovně.