HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 82: Hlasování ve správní radě
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 82: Hlasování ve správní radě
Správní rada přijme jednací řád pro hlasování, včetně podmínek hlasování člena jménem jiného člena. Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.