HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-1: Hodnocení dokumentace
CLANEK 43: Postup a lhůty pro přezkoumání návrhů zkoušek
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 43: Postup a lhůty pro přezkoumání návrhů zkoušek
1. Agentura v případě nezavedených látek připraví návrh rozhodnutí podle čl. 40 odst. 3 do 180 dnů od obdržení žádosti o registraci nebo hlášení následného uživatele s návrhem zkoušky.
2. V případě zavedených látek připraví agentura návrh rozhodnutí podle čl. 40 odst. 3
a) do 1. prosince 2012 pro všechny žádosti o registraci obdržené do 1. prosince 2010 s návrhy zkoušek za účelem splnění požadavků na informace podle příloh IX a X;
b) do 1. června 2016 pro všechny žádosti o registraci obdržené do 1. června 2013 s návrhy zkoušek za účelem splnění požadavků na informace pouze podle přílohy IX;
c) do 1. června 2022 pro všechny žádosti o registraci s návrhy zkoušek obdržené do 1. června 2018.
3. Seznam registračních dokumentací, které byly vyhodnoceny podle článku 40, je k dispozici členským státům.