HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-1: Hodnocení dokumentace
CLANEK 42: Kontrola předložených informací a kroky navazující na vyhodnocení dokumentace
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 42: Kontrola předložených informací a kroky navazující na vyhodnocení dokumentace
1. Agentura přezkoumá informace předložené v důsledku rozhodnutí přijatého podle článku 40 nebo 41 a navrhne veškerá vhodná rozhodnutí podle uvedených článků.
2. Po vyhodnocení dokumentace sdělí agentura Komisi a příslušným orgánům členských států získané informace a veškeré závěry, k nimž došla. Příslušné orgány použijí informace získané z tohoto vyhodnocení pro účely čl. 45 odst. 5, čl. 59 odst. 3 a čl. 69 odst. 4. Agentura použije informace získané z tohoto vyhodnocení pro účely článku 44.