HLAVA-II: REGISTRACE LÁTEK
KAPITOLA-2: Látky považované za registrované
CLANEK 16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 16: Povinnosti Komise, agentury a žadatelů o registraci látek považovaných za registrované
1. Komise nebo příslušný subjekt Společenství zpřístupní agentuře informace o látkách považovaných za registrované podle článku 15, které mají stejný význam jako informace vyžadované podle článku 10. Agentura tyto informace nebo odkaz na ně zahrne do svých databází a oznámí to příslušným orgánům do 1. prosince 2008.
2. Články 21, 22 a 2528 se nevztahují na použití látek považovaných za registrované podle článku 15.