HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 111: Formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 111: Formáty a programové vybavení pro předkládání informací agentuře
Agentura určí a poskytne zdarma k dispozici formáty a balíčky programového vybavení a zpřístupní je na své internetové stránce za účelem veškerých podání agentuře. Členské státy, výrobci, dovozci, distributoři nebo následní uživatelé tyto formáty a balíčky používají pro veškerá podání agentuře podle tohoto nařízení. Agentura zpřístupní zejména nástroje programového vybavení, které usnadní předkládání všech informací týkajících se látek registrovaných podle čl. 12 odst. 1.
Pro účely registrace je formátem technické dokumentace uvedené v čl. 10 písm. a) IUCLID. Agentura koordinuje další vývoj tohoto formátu s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby byla zajištěna maximální harmonizace.
Citováné články:
CLANEK XVI: SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA