HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 91: Rozhodnutí, proti nimž se lze odvolat
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 91: Rozhodnutí, proti nimž se lze odvolat
1. Odvolání lze podat proti rozhodnutím agentury přijatým podle článků 9 a 20, čl. 27 odst. 6, čl. 30 odst. 2 a 3 a článku 51.
2. Odvolání podané podle odstavce 1 má odkladný účinek.
Citováné články:
CLANEK 9: Osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy
CLANEK 20: Povinnosti agentury
CLANEK 27: Sdílení existujících údajů v případě registrovaných látek
CLANEK 30: Sdílení údajů zahrnujících zkoušky
CLANEK 51: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace