HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-2: Hodnocení látky
CLANEK 48: Kroky navazující na vyhodnocení látky
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 48: Kroky navazující na vyhodnocení látky
Po vyhodnocení látky příslušný orgán zváží, jak použije informace získané tímto vyhodnocením pro účely čl. 59 odst. 3, čl. 69 odst. 4 a čl. 115 odst. 1. Příslušný orgán uvědomí agenturu o svých závěrech týkajících se toho, zda nebo jak využít získané informace. Agentura poté uvědomí Komisi, žadatele o registraci a příslušné orgány ostatních členských států.
Citováné články:
CLANEK 45: Příslušný orgán
CLANEK 136: Přechodná opatření týkající se existujících látek