HLAVA-IV: INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI
CLANEK 33: Povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 33: Povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech
1. Každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 a je identifikována podle čl. 59 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytne příjemci předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky.
2. Na žádost spotřebitele každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 a je identifikována v souladu s čl. 59 odst. 1 v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytne spotřebiteli dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky.
Příslušné informace musí být poskytnuty zdarma do 45 dní po obdržení žádosti.
Citováné články:
CLANEK 138: Přezkum