HLAVA-IV: INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI
CLANEK 34: Povinnost sdělovat informace o látkách a přípravcích proti směru dodavatelského řetězce
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 34: Povinnost sdělovat informace o látkách a přípravcích proti směru dodavatelského řetězce
Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo přípravkem sdělí nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce tyto informace:
a) nové informace o nebezpečných vlastnostech bez ohledu na dotčená použití;
b) veškeré další informace, které by mohly zpochybnit vhodnost opatření k řízení rizik stanovených v jemu dodaném bezpečnostním listu a které jsou sdělovány pouze pro určená použití.
Distributoři předávají tyto informace nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce.