HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 100: Právní postavení agentury
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 100: Právní postavení agentury
1. Agentura je subjektem Společenství a má právní subjektivitu. Agentura má v každém členském státě nejširší způsobilost k právním úkonům přiznávanou podle vnitrostátního práva právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.
2. Agenturu zastupuje její výkonný ředitel.