HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 101: Odpovědnost agentury
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 101: Odpovědnost agentury
1. Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou.
2. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu, kterou způsobila nebo kterou způsobili její zaměstnanci při plnění svých povinností.
Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o náhradě těchto škod.
3. Osobní finanční a disciplinární odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře se řídí příslušnými předpisy, které se na zaměstnance agentury vztahují.