HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 99: Finanční předpisy
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 99: Finanční předpisy
Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy agentury. Tyto předpisy se smějí odchýlit od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury, a s předchozím souhlasem Komise.