PRILOHA IV: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
PRILOHA IV: VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)
č. EINECS | název/skupina | č. CAS |
200-061-5 | D-glucitol C6H14O6 | 50-70-4 |
200-066-2 | Kyselina askorbová C6H8O6 | 50-81-7 |
200-075-1 | Glukosa C6H12O6 | 50-99-7 |
200-233-3 | Fruktosa C6H12O6 | 57-48-7
200-294-2 | L-lysin C6H14N2O2 | 56-87-1 |
200-334-9 | Sacharosa, čistá C12H22O11 | 57-50-1
200-312-9 | Kyselina palmitová, čistá C16H32O2 | 57-10-3 |
200-405-4 | α-tokoferol acetát C31H52O3 | 58-95-7 |
200-416-4 | Galaktosa C6H12O6 | 59-23-4
200-432-1 | DL-methionin C5H11NO2S | 59-51-8 |
200-559-2 | Laktosa C12H22O11 | 63-42-3
200-711-8 | D-mannitol C6H14O6 | 69-65-8 |
201-771-8 | L-sorbosa C6H12O6 | 87-79-6 |
204-664-4 | Glycerol stearát, čistý C21H42O4 | 123-94-4 |
204-696-9 | Oxid uhličitý CO2 | 124-38-9 |
205-278-9 | Pantothenan vápenatý, D-forma C9H17NO5.1/2Ca | 137-08-6 |
205-756-7 | DL-fenylalanin C9H11NO2 | 150-30-1 |
208-407-7 | Glukonát sodný C6H12O7.Na | 527-07-1 |
215-665-4 | Sorbitan-oleát C24H44O6 | 1338-43-8 |
231-098-5 | Krypton Kr | 7439-90-9
231-110-9 | Neon Ne | 7440-01-9
231-147-0 | Argon Ar | 7440-37-1
231-168-5 | Helium He | 7440-59-7
231-172-7 | Xenon Xe | 7440-63-3
231-783-9 | Dusík N2 | 7727-37-9 |
231-791-2 | Voda, destilovaná, vodivostní nebo podobné čistoty H2O | 7732-18-5 |
232-307-2 | Lecithiny Komplexní směs diglyceridů mastných kyselin vázaných na cholin-fosfát. | 8002-43-5 |
232-436-4 | Sirupy, hydrolyzovaný škrob Komplexní směs získávaná hydrolýzou kukuřičného škrobu působením kyselin nebo enzymů. Obsahuje převážně D-glukózu, maltózu a maltodextriny. | 8029-43-4 |
232-442-7 | Hydrogenovaný lůj | 8030-12-4 |
232-675-4 | Dextrin | 9004-53-9 |
232-679-6 | Škrob Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný z obilných zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, a z kořenů a hlíz, např. z brambor a tapioky. Obsahuje škrob, který byl předželatinizovaný zahřátím v přítomnosti vody. | 9005-25-8 |
232-940-4 | Maltodextrin | 9050-36-6 |
238-976-7 | D-glukonát sodný C6H12O7.xNa | 14906-97-9 |
248-027-9 | D-glucitol monostearát C24H48O7 | 26836-47-5 |
262-988-1 | Methylestery kokosových mastných kyselin | 61788-59-8 |
265-995-8 | Celulózová vláknina | 65996-61-4 |
266-948-4 | Glyceridy, C16-18 a C18-nenasycené Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 nenasycený trialkyl-glycerid a číslem SDA: 11-001-00. | 67701-30-8 |
268-616-4 | Dehydratované kukuřičné sirupy | 68131-37-3 |
269-658-6 | Hydrogenované mono-, di- a triglyceridy lojových mastných kyselin | 68308-54-3 |
288-123-8 | Glyceridy, C10-18 | 85665-33-4 |
Citováné články:
CLANEK 2: Použití
CLANEK 138: Přezkum