HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-3: Povolení v dodavatelském řetězci
CLANEK 66: Následní uživatelé
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 66: Následní uživatelé
1. Následní uživatelé, kteří látku používají podle čl. 56 odst. 2, uvědomí agenturu do tří měsíců od prvního dodání látky.
2. Agentura vytvoří a aktualizuje rejstřík následných uživatelů, kteří provedli oznámení podle odstavce 1. Agentura umožní přístup do tohoto rejstříku příslušným orgánům členských států.