HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-3: Povolení v dodavatelském řetězci
CLANEK 65: Povinnost držitelů povolení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 65: Povinnost držitelů povolení
Před uvedením látky nebo přípravku obsahujícího látku na trh pro povolené použití umístí držitelé povolení a následní uživatelé uvedení v čl. 56 odst. 2 začleňující látky do přípravku na štítek číslo povolení, aniž jsou dotčeny směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES. Učiní tak neprodleně poté, co je číslo povolení zveřejněno v souladu s čl. 64 odst. 9.