HLAVA-VII: POVOLOVÁNÍ
KAPITOLA-2: Udělování povolení
CLANEK 63: Následné žádosti o povolení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 63: Následné žádosti o povolení
1. Byla-li podána žádost pro použití látky, může následný žadatel odkázat na vhodné části předchozí žádosti podané podle čl. 62 odst. 4 písm. d), e) a f) a odst. 5 písm. a), pokud má souhlas předchozího žadatele s odkazováním na tyto části žádosti.
2. Bylo-li uděleno povolení pro použití látky, může následný žadatel odkázat na vhodné části předchozí žádosti držitele povolení předložené podle čl. 62 odst. 4 písm. d), e) a f) a odst. 5 písm. a), pokud má souhlas držitele povolení s odkazováním na tyto části žádosti.
3. Před odkazem na jakoukoli předchozí žádost podle odstavců 1 a 2 aktualizuje následný žadatel podle potřeby informace v původní žádosti.
Citováné články:
CLANEK 64: Postup pro rozhodnutí o povolení