HLAVA-I: OBECNÉ OTÁZKY
KAPITOLA-2: Definice a obecné ustanovení
CLANEK 4: Obecné ustanovení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 4: Obecné ustanovení
Každý výrobce, dovozce nebo případně následný uživatel může, při zachování plné odpovědnosti za soulad se svými závazky podle tohoto nařízení, určit třetí osobu zástupcem pro všechna jednání podle článků 11 a 19, hlavy III a článku 53, včetně jednání s ostatními výrobci, dovozci nebo případně následnými uživateli. V těchto případech agentura obvykle identifikaci výrobce, dovozce nebo následného uživatele, který zástupce určil, nesděluje ostatním výrobcům, dovozcům ani případným následným uživatelům.
Citováné články:
CLANEK 28: Povinnost předběžné registrace zavedených látek
CLANEK VI: POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10