HLAVA-V: NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ
CLANEK 39: Provádění závazků následného uživatele
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 39: Provádění závazků následného uživatele
1. Následní uživatelé musí splnit požadavky článku 37 do dvanácti měsíců poté, co od svých dodavatelů obdrží v bezpečnostním listu registrační číslo.
2. Následní uživatelé musí splnit požadavky článku 38 do šesti měsíců poté, co od svých dodavatelů obdrží v bezpečnostním listu registrační číslo.