HLAVA-IV: INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI
CLANEK 35: Přístup k informacím pro pracovníky
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 35: Přístup k informacím pro pracovníky
Zaměstnavatelé umožní pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v souladu s články 31 a 32 ohledně látek nebo přípravků, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.