HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 131: Změny příloh
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 131: Změny příloh
Přílohy mohou být změněny postupem podle čl. 133 odst. 4.
Citováné články:
CLANEK 13: Obecné požadavky na získávání informací o podstatných vlastnostech látek
CLANEK 138: Přezkum