HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 132: Prováděcí předpisy
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 132: Prováděcí předpisy
Opatření nezbytná k účinnému uplatňování tohoto nařízení se přijímají postupem podle čl. 133 odst. 3.