HLAVA-XV: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CLANEK 130: Odůvodňování rozhodnutí
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 130: Odůvodňování rozhodnutí
Příslušné orgány, agentura a Komise odůvodňují veškerá rozhodnutí, která přijímají podle tohoto nařízení.