HLAVA-XI: SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ
CLANEK 116: Přechodná ustanovení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 116: Přechodná ustanovení
Povinnosti stanovené v článku 113 se použijí od 1. prosince 2010.