HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 107: Účast mezinárodních organizací
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 107: Účast mezinárodních organizací
Správní rada může se souhlasem příslušného výboru nebo fóra vyzvat zástupce mezinárodních organizací zaměřených na oblasti regulace chemických látek, aby se jako pozorovatelé podíleli na práci agentury.