HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 106: Účast třetích zemí
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 106: Účast třetích zemí
Správní rada může se souhlasem příslušného výboru nebo fóra vyzvat zástupce třetích zemí, aby se podíleli na práci agentury.