Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now

biocidy


CLANEK-XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ     [go to this CLANEK]
... 20.Organické sloučeniny cínu | 1.Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy ve volném spojení s nátěry.2.Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy pro ochranu před znečišťováníma)všech plavidel bez ohledu na jejich délku, která jsou určena pro použití na moři, pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských vodách a jezerech;b)klecí, plováků, sítí a všech ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;c)všech zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.3.Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků, které jsou určeny pro použití při úpravě průmyslových vod. | ...
... 20.Organické sloučeniny cínu | 1.Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy ve volném spojení s nátěry.2.Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy pro ochranu před znečišťováníma)všech plavidel bez ohledu na jejich délku, která jsou určena pro použití na moři, pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských vodách a jezerech;b)klecí, plováků, sítí a všech ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;c)všech zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.3.Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků, které jsou určeny pro použití při úpravě průmyslových vod. | ...